Θεραπευτική Διαδικασία

Οι θεραπευτές μας διαθέτουν τις γνώσεις & την εμπειρία να κατανοήσουν τις ανάγκες, τις προκλήσεις & τους στόχους σας!

Στο κέντρο Σκέψις και Λόγος, στου Ζωγράφου, οι ανάγκες σας και της οικογένειάς σας είναι πρώτιστο μέλημά μας!
Η θεραπευτική μας διαδικασία εστιάζει στην ανίχνευση των θεραπευτικών στόχων κάθε παιδιού και ενήλικα και στον από κοινού προσδιορισμό τους. Με αυτό τον τρόπο θα είστε σε θέση να παρακολουθήσετε την πορεία επίτευξής τους και να συμβάλετε στην αλλαγή ή επανεπεξεργασία τους, με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες.
Πριν από την έναρξη κάθε θεραπευτικού προγράμματος ή την αξιολόγηση, πραγματοποιούμε ένα ραντεβού με τον ενήλικα ενδιαφερόμενο ή την οικογένεια -εφόσον πρόκειται για παιδιά ή εφήβους- κατά το οποίο γίνεται η λήψη οικογενειακού και ατομικού ιστορικού. Στη συνέχεια, ο ενήλικας ή το παιδί παραπέμπεται στον κατάλληλο θεραπευτή για την ανάλογη αξιολόγηση και ακολουθεί ενημέρωση σχετικά με την κλινική εικόνα.
Συγχρόνως, παρέχουμε τη δυνατότητα σταδιακής προσαρμογής, με άμεση επικοινωνία ή ακόμη και συμμετοχή του ενήλικα φροντιστή στη θεραπεία παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολία στον αποχωρισμό, καθώς και νηπίων που πρόκειται να λάβουν πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση.

Στο Σκέψις και Λόγος,

δημιουργούμε ατομικά σχέδια θεραπείας που αντιμετωπίζουν τη μοναδική σας κατάσταση.