Ψυχοθεραπεία και Παιγνιοθεραπεία

Σας στηρίζουμε στην προαγωγή της ψυχολογικής σας ευημερίας!

Το κέντρο Σκέψις και Λόγος, στην περιοχή του Ζωγράφου, ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας και παιγνιοθεραπείας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, μέσω της εφαρμογής αξιόπιστων μοντέλων θεραπείας που ενδείκνυνται σε πληθώρα συναισθηματικών και ψυχικών διαταραχών.  

H θεραπευτική διαδικασία στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς υποστηρικτικού πλαισίου, εντός του οποίου ο λόγος του παιδιού ή του ενήλικα αντιμετωπίζεται με ενσυναίσθηση, κατανόηση και χωρίς κριτική, ενθαρρύνοντας έτσι τη συναισθηματική έκφραση και την αλληλεπίδραση, με στόχο την αντιμετώπιση ψυχικών δυσκολιών και την ανάπτυξη της ευημερίας. 

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά σε ένα ευρύ φάσμα διαταραχών και προκλήσεων ψυχικής υγείας. Μερικές κοινές διαταραχές και ζητήματα στα οποία συστήνεται η θεραπεία είναι:  

Αγχώδεις διαταραχές

Σε αυτές περιλαμβάνονται η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, η κοινωνική αγχώδης διαταραχή, η διαταραχή του άγχους αποχωρισμού, η ύπαρξη ειδικών φοβιών και η διαταραχή πανικού. 

Σε αυτές περιλαμβάνονται η μείζονος καταθλιπτική διαταραχή (κατάθλιψη), η επίμονη καταθλιπτική διαταραχή (δυσθυμία), καθώς και άλλες διαταραχές συσχετιζόμενες με τη διάθεση.

Καταθλιπτικές διαταραχές

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Η ψυχοθεραπεία δύναται να συμβάλει στη διαχείριση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, να βελτιώσει την εστίαση της προσοχής, τις οργανωτικές δεξιότητες και τον έλεγχο των παρορμήσεων του παιδιού ή εφήβου.

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Διαταραχές Συμπεριφοράς

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι διαταραχές που σχετίζονται με εναντιωματική, προκλητική και αντικοινωνική συμπεριφορά και επιθετικότητα.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η Μετατραυματική Διαταραχή του Στρες και άλλες δυσκολίες που προκύπτουν από τραυματικές εμπειρίες όπως κακοποίηση/παραμέληση/ατυχήματα ή μάρτυρες βίας.

Διαταραχές που σχετίζονται με το τραύμα

Διατροφικές Διαταραχές και Διαταραχές συσχετιζόμενες με την αυτοεικόνα και το σώμα.

Διαταραχές χρήσης ουσιών και εθισμός

Ακαδημαϊκές και Μαθησιακές Δυσκολίες

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των μαθησιακών προκλήσεων, του άγχους των εξετάσεων, του άγχους που σχετίζεται με το σχολείο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μελέτης.

Θεραπευτικά εργαλεία και προσεγγίσεις

Τα θεραπευτικά μοντέλα ψυχοθεραπείας που εφαρμόζονται στο κέντρο Σκέψις και Λόγος, από έμπειρους εξειδικευμένους θεραπευτές, είναι τα παρακάτω: 

Παιγνιοθεραπεία

Η παιγνιοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας που χρησιμοποιείται κυρίως για παιδιά. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στα παιδιά να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους μέσω του παιχνιδιού, παρέχοντας έναν ασφαλή τρόπο εξερεύνησης και επεξεργασίας των συναισθημάτων και βελτίωσης της αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης του παιδιού. Η παιγνιοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, τραύμα, θλίψη και κοινωνικές αδυναμίες. 

Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT)

H προσέγγιση αυτή εστιάζει στη σχέση μεταξύ σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών του θεραπευόμενου. Ο θεραπευτής βοηθά τα άτομα να αναγνωρίσουν και να τροποποιήσουν αρνητικά ή μη χρήσιμα μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς, αναπτύσσοντας παράλληλα πιο προσαρμοστικές συμπεριφορές. Η CBT είναι αποτελεσματική για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του άγχους, της κατάθλιψης και των διατροφικών διαταραχών. 

Θεραπεία Διαλεκτικής Συμπεριφοράς (DBT)

Πρόκειται για μία θεραπευτική προσέγγιση που αναπτύχθηκε αρχικά για άτομα με οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Συνδυάζει Γνωστικές-Συμπεριφορικές τεχνικές με πρακτικές ενσυνειδητότητας και στοχεύει στο να βοηθήσει τα άτομα να ρυθμίσουν τις συναισθηματικές τους διακυμάνσεις, να διαχειριστούν την αγωνία, τη ματαίωση, να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες αντιμετώπισης δυσφορικών καταστάσεων. 

Storyplay Therapy

Πρόκειται για μια μη κατευθυντική προσέγγιση που αξιοποιεί τεχνικές αφήγησης και παιχνιδιού για να υποστηρίξει τη συναισθηματική, κοινωνική και ψυχολογική ευεξία των παιδιών. Μέσω του παιχνιδιού επιδιώκεται η έκφραση των συναισθημάτων και επιθυμιών των παιδιών και η διαχείριση προσωπικών δυσκολιών που είναι δύσκολο να επικοινωνηθούν λεκτικά από εκείνα. Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε περιπτώσεις ύπαρξης τραύματος, άγχους, θλίψης ή προβλημάτων συσχετιζομένων με τη συμπεριφορά και τη κοινωνική αλληλεπίδραση.  

Συστημική-Οικογενειακή θεραπεία

Η Συστημική προσέγγιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της δυναμικής της οικογένειας, επιδιώκοντας την επίλυση συγκρούσεων εντός αυτής και τη βελτίωση της επικοινωνίας των μελών της. Στο πλαίσιο αυτής, τα μεμονωμένα ζητήματα που προκύπτουν συνδέονται συχνά με τη δυναμική της οικογένειας, οπότε και η θεραπεία επιδιώκει την ενίσχυση των υγιέστερων σχέσεων εντός του οικογενειακού συστήματος. 

Θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης (ACT)

Η ACT εστιάζει στην αποδοχή των σκέψεων και των συναισθημάτων του θεραπευόμενου, ενώ δίνει έμφαση στις προσωπικές αξίες και στόχους του. Αξιοποιεί τεχνικές ενσυνειδητότητας και αποδοχής, για να βοηθήσει τα άτομα να δημιουργήσουν μια πλούσια και ουσιαστική ζωή, ακόμη και παρουσία προκλήσεων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι θεραπευτές συχνά ενσωματώνουν πολλαπλές προσεγγίσεις και προσαρμόζουν τη θεραπευτική τους προσέγγιση στις ατομικές ανάγκες και στόχους του πελάτη. Η επιλογή του μοντέλου θεραπείας εξαρτάται από τα συγκεκριμένα ζητήματα του πελάτη, την ηλικία, τις προτιμήσεις και την τεχνογνωσία του θεραπευτή.

Εσείς, φροντίζετε την ψυχική σας υγεία; Μοιραστείτε τα συναισθήματα & τις σκέψεις σας, γνωρίστε τον εαυτό σας!