Ποιοι είμαστε 

Μια ομάδα αφοσιωμένη στην παροχή υψηλής ποιότητας θεραπευτικών υπηρεσιών για παιδιά & ενήλικες

Μάριος Μικές
Κλινικός Ψυχολόγος – Εργοθεραπευτής Εξειδικευμένος στην ανάπτυξη του παιδιού

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Σκέψις και Λόγος

Ο Κλινικός Ψυχολόγος – Εργοθεραπευτής Μάριος Μικές είναι εξειδικευμένος στην αναπτυξιολογία των παιδιών και διατελεί ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Σκέψις και Λόγος, αλλά και ως εκπαιδευτής/επόπτης ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών και εργοθεραπευτών. Είναι ένας έμπειρος Ψυχοθεραπευτής CBT/DBT, εισηγητής μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανθρωπιστικών Επιστημών και Εργοθεραπευτής με αποδεδειγμένο ιστορικό εργασίας στον κλάδο της ψυχικής υγείας.

Ειδικεύεται στο Φάσμα του Αυτισμού, στις Αγχώδεις Διαταραχές, στις Διαταραχές Προσωπικότητας και στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT), όπως και στη Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία. Αποτελεί έναν Ισχυρό επαγγελματία ψυχικής υγείας και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Sc.) επικεντρωμένου στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και στην Ψυχολογία του παιδιού από το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire. Ακόμη, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Sc.) στην Κλινική Ψυχολογία. 

Πιο αναλυτικά, ο Μάριος Μικές είναι απόφοιτος Ψυχολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και απόφοιτος του τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών. Επιπλέον είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (M.Sc.) στην εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire, καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (M.Sc.) στην Ψυχολογία του Παιδιού και της Ανάπτυξης, επίσης από το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire. 

Στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε στην Κλινική Ψυχοπαθολογία “Παναγιώτης Ουλής”, όπως και στις Κλινικές Δεξιότητες “Παναγιώτης Ουλής” της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ). 

Επιπλέον, έχει εξειδικευτεί στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, αλλά και στη Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (DBT). 

Επιπρόσθετα, είναι ειδικευμένος στην προσέγγιση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης από το University of Southern California, καθώς επίσης και σε άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως TEACCH, PECS, ABA και γενικότερα σε προσεγγίσεις για άτομα που ανήκουν στο Φάσμα του Αυτισμού. Είναι εκπαιδευτής γονέων μέσω της μεθόδου Cygnet και επιπλέον έχει ειδικευτεί στην θεραπευτική μέθοδο Wilbarger, PORTAGE και SOCIAL STORIES. Γενικά, εξειδικεύεται στην ψυχοπαθολογία ενηλίκων και παίδων

Ο Μάριος Μικές έχει συλλέξει την επαγγελματική του εμπειρία από το ιδιωτικό του γραφείο και από  κέντρα ειδικών θεραπειών και Δομές φιλοξενίας ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, συνδυάζοντας τη γνώση του από τους τομείς της Ψυχολογίας, της Ψυχοθεραπείας και της Εργοθεραπείας. Συμμετέχει ενεργά σε πληθώρα σεμιναρίων και συνεδρίων και ενημερώνεται, διαρκώς, για τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς που εξειδικεύεται.  

Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του σε ερευνητικό επίπεδο αφορούν τις συναισθηματικές και αγχώδεις διαταραχές, τις διαταραχές προσωπικότητας, την Εν-Συνειδητότητα-Αυτεπίγνωση (Mindfulness), το Stress και τη μείωσή του, καθώς επίσης και το Φάσμα του Αυτισμού.  

Οι ερευνητικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν εργασίες πάνω στο Άγχος και στο Stress Reduction, στο Mindfulness, στο Φάσμα του Αυτισμού και την εφαρμογή του σε Ψυχοθεραπευτικό και Ψυχοεκπαιδευτικό πλαίσιο, όπως επιπλέον στις μορφές συναισθηματικού δεσμού του ατόμου με τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής του.