Λογοθεραπεία

Πρόληψη, Διάγνωση & Θεραπεία των διαταραχών του λόγου

Εξειδικευμένες λογοθεραπευτικές παρεμβάσεις!

Η Λογοθεραπεία αποτελεί μια επιστήμη που ασχολείται με παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ομιλία, στο λόγο, στη φωνή ή στην κατάποση. Συγκεκριμένα, βοηθάει στην αποκατάσταση διαταραχών όπως η απουσία λόγου, ο αυτισμός, οι διαταραχές άρθρωσης/φωνολογίας, ο τραυλισμός, η δυσφαγία,  η λεκτική δυσπραξία κ.ά.  

Στο κέντρο Σκέψις και Λόγος, στην περιοχή του Ζωγράφου, εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους ανίχνευσης, αξιολόγησης και αποκατάστασης των εκάστοτε διαταραχών. 

 Η Λογοθεραπεία μπορεί να ξεκινήσει από πολύ νωρίς (2-2,5 ετών) για ανίχνευση διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών, καθυστέρηση λόγου και ομιλίας ή και αργότερα (4,5-5 ετών) για αξιολόγηση αρθρωτικών/φωνολογικών διαταραχών και βελτίωση της σχολικής ετοιμότητας των παιδιών. 

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Λογοθεραπείας από το κέντρο Σκέψις και Λόγος, στην περιοχή του Ζωγράφου.