Κατ΄οίκον θεραπεία 

Σεβόμαστε τις ανάγκες-ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου

Στο περίπλοκο ταξίδι της ζωής, κατανοούμε ότι κάποιες φορές παρουσιάζονται περιορισμοί που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν προβλήματα στην κινητικότητα, την αυτονομία, την επικοινωνία ή ακόμα και την ψυχολογική ευημερία.  

Στο κέντρο Σκέψις και Λόγος, στου Ζωγράφου, κατανοούμε, ότι η κατ’ οίκον θεραπεία μπορεί να αποτελέσει την απάντηση σε όσους χρειάζονται ένα περιβάλλον που να προσαρμόζεται στις ανάγκες τους.  

Οι εξειδικευμένοι θεραπευτές μας δεσμεύονται να παρέχουν προσεκτική φροντίδα και υποστήριξη, βοηθώντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων κάθε θεραπευόμενου  και την επίτευξη των προσωπικών του στόχων. 

Ειδικές θεραπείες στο χώρο μας

 Ας δουλέψουμε μαζί!