Εξ αποστάσεως θεραπεία 

Είμαστε κοντά σας, όπου κι αν βρίσκεστε!

Το κέντρο Σκέψις και Λόγος παρέχει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συνεδριών Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας σε άτομα και οικογένειες που κατοικούν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και σε θεραπευόμενους που, για προσωπικούς λόγους, επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη θεραπεία τους από τον προσωπικό τους χώρο.  

Αυτή η εξ Αποστάσεως Θεραπευτική Προσέγγιση είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει ευελιξία και εξυπηρέτηση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η σύνδεση με τον προσωπικό σας θεραπευτή παραμένει σταθερή και αποτελεσματική. 

Στο κέντρο Σκέψις και Λόγος μηδενίζουμε τις αποστάσεις!

Εξ αποστάσεως συνεδρίες Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας