Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες & ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού

Βοηθώντας τα παιδιά που έχουν κάποιο μαθησιακό πρόβλημα ή αναπηρία να ενταχθούν στο σχολικό περιβάλλον.  

Η ειδική διαπαιδαγώγηση είναι η επιστήμη που εξειδικεύεται στην εξατομικευμένη εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποσκοπώντας στην ομαλή κατάκτηση των προσδοκώμενων μαθησιακών στόχων και την ενσωμάτωση στο σχολικό πλαίσιο. 

Η θεραπευτική παρέμβαση που ακολουθούμε είναι εξατομικευμένη, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή, με παράλληλη αναγνώριση των δυνατών του σημείων και ενεργή αξιοποίησή τους. Τόσο ο ρυθμός της μάθησης όσο και ο στόχος κάθε παιδιού είναι διαφορετικός, όποτε διαφοροποιημένη θα πρέπει να είναι και η παρέμβαση που αυτό λαμβάνει.  

Στο κέντρο Σκέψις και Λόγος, στην περιοχή του Ζωγράφου, παρέχεται ειδική διαπαιδαγώγηση, σε παιδιά με: 

Υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης,

προσαρμοσμένες στο γνωστικό προφίλ του παιδιού σας!