Αυτισμός

Η Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος αποτελεί μια από τις διαταραχές που συγκαταλέγονται στις επονομαζόμενες «Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές» και επιφέρει έντονα ελλείμματα και ανεπάρκειες σε πλήθος τομέων στην ανάπτυξη του παιδιού (American Psychiatric Association, 2015). H εκδήλωση της διαταραχής πραγματοποιείται συνήθως κατά την πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο, πριν τα 3 έτη, και η αιτιολογία της παραμένει αβέβαιη (Wing, 2000).  

Σύμφωνα με την πλούσια σχετική βιβλιογραφία, το άτομο που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζει συνήθως άτυπη γλωσσική ανάπτυξη, στερεοτυπικές συμπεριφορές, αισθητηριακές δυσλειτουργίες, ελλείμματα στη δημιουργική σκέψη και φαντασία, προβλήματα στη συμπεριφορά, ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες και σοβαρή αδυναμία στην κοινωνικοποίηση και την κοινωνική προσαρμογή (Collia- Faherty, Παπαγεωργίου & Παπαδοπούλου, 1999· Happe, 2003).  

Ωστόσο, η εκδήλωση των παραπάνω συμπτωμάτων δεν είναι αυτούσια σε όλα τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα, καθώς εκείνα δεν παρουσιάζουν όλα τα σχετικά συμπτώματα στον ίδιο βαθμό και στην ίδια ποιότητα και γι’ αυτό μιλάμε για ένα «συνεχές του αυτισμού» ή αλλιώς «φάσμα» (Wing, 2000).  

Σήμερα, στη Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος συμπεριλαμβάνεται και το παλαιότερα επονομαζόμενο «Σύνδρομο Asperger», βάσει της 5ης έκδοσης του Διαγνωστικού και Στατιστικού εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών, γεγονός που τονίζει ακριβώς αυτή την ποικιλομορφία ως προς την εμφάνιση των χαρακτηριστικών της διαταραχής αυτής (American Psychiatric Association, 2015· Barner & Garaldi, 2015).  

Βιβλιογραφία: 

American Psychiatric Assosiation (2015). Διαγνωστικά κριτήρια από DSM-5 (μετάφραση και επιμέλεια: Γκοτζαμάνης Κ). Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας  

Barker, K. Garaldi, T.R. (2015). Diagnostic Domain Defense Aytism Spectrum Disorder and the DSM-5, Social problem,. Vol. 62, pp. 120-140. Ανακτήθηκε από: https://ir.library.oregonstate.edu/concern/articles/1z40kv595?locale=de 

Collia- Faherty, C., Παπαγεωργίου, Β. & Παπαδοπούλου, Ν. (1999). Αυτισμός: Ένας ύμνος στην επικοινωνία-κατανόηση του αυτισμού και των εκπαιδευτικών στρατηγικών (Μετάφραση: Χ. Χατζηδημητρίου). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων.  

Happé, F. (2003). Αυτισμός: Σύγχρονη Ψυχολογική Θεώρηση (Μετάφραση: Δ. Στασινός). Αθήνα: Gutenberg.  

Wing, L. (2000). Το αυτιστικό φάσμα-Ένας οδηγός για γονείς και επαγγελματίες. Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων.